Escriptura Terapéutica

ESCRIPTURA TERAPÉUTICA?
PER QUÈ?
Per revaloritzar la nostra autoestima, estabilitzar el nostre equilibri
emocional i millorar les nostres relacions interpersonals.

La transcripció sobre el paper de les emocions pertorbadores
atenua la seva intensitat, permet conscienciar-nos de les
alteracions de la nostra situació anímica i ens ajuda a regular-les.

*EL CURS VA DIRIGIT

 • a tota persona que vulgui aprofundir en l’autoconeixement i
  gestionar les emocions negatives que afectan la seva vida
  laboral, social o familiar.
 • als professionals que vulguin adquirir la tècnica per aplicar-la
  als seus centres de treball (psicòlegs, docents, educadors socials…)

*LA TEORIA

-Quina relació existeix entre escriptura i emocions?
-Com aconseguim, amb l’escriptura, atenuar les nostres emocions perturbadoras?
-Beneficis que aconseguim amb l’Escriptura Terapéutica:

 • sobre la salut mental
 • sobre la salut física
 • a nivell psicològic


*LA PRÀCTICA

Fem dos tipus d’exercicis d’escriptura:

 • exercicis orientats a estimular l’activitat del cervell executiu
 • exercicis orientats a incidir directament sobre el pensament


*L’OBJECTIU DEL CURS

L’objectiu essencial del curs és adquirir una tècnica d’escriptura
que ens permeti passar de la vivència de l’emoció pertorbadora a
la seva transcripció sobre el paper per tal de poder-la gestionar.

Un cop adquirida la tècnica, podrem practicar-la personalment
sempre que ho necessitem per
regular la nostra estabilitat emocional.

\”Escriptura Terapéutica al You Tube\”

Curs de 8 sessions, a raó de dues hores per sessió.
Nombre d’alumnes: de 10 a 15 per curs.


Per organitzar aquest curs a la vostra empresa,
podeu contactar amb nosaltres per e-mail a

info@lecturavertical.com

o per telèfon al +34 699 455 946