Intel·ligència Emocional

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL?
PER QUÈ?
Per afavorir les relacions interpersonals entre col.laboradors
i  augmentar la cohesió dels equips de treball.

La Intel.ligència Emocional permet governar adequadament les nostres
emocions i saber interpretar les emocions dels demés.

Les persones que desenvolupen la Intel.ligència Emocional són més felices
perquè són capaces de controlar els hàbits mentals pertorbadors.

La Intel.ligència Emocional permet adaptar-nos a la pròpia vida de la millor
manera possible, sentir-nos més satisfets amb nosaltres mateixos
i tenir una vida de relació gratificant, tant laboral com social o familiar.

FONAMENTS

1-Què és i quina importància té la Intel.ligència Emocional per a la vida pràctica?

  • Característiques principals de la Intel.ligència Emocional
  • Aproximació neurofisiològica a l’autoregulació emocional
  • De l’autoconeixement a l’empatia

2-Com podem desenvolupar la Intel.ligència Emocional?

  • L’escriptura emocional
  • L’objectivació de l’emoció
  • De la transcripció de l’emoció a la modificació de l’acció

Curs de 8 sessions, a raó de dues hores per sessió.
Nombre d’alumnes: de 10 a 15 per curs.


Per organitzar aquest curs a la vostra empresa,
podeu contactar amb nosaltres per e-mail a

info@lecturavertical.com

o per telèfon al +34 699 455 946