Comunicació Escrita

COMUNICACIÓ ESCRITA?
PER QUÈ?

Per transmetre amb èxit els nostres missatges, en paper o en pantalla,
mitjançant una argumentació clara i convincent.

Saber escriure bé és indispensable per aconseguir els nostres objectius.
La manera com ens comuniquem per escrit reflexa la nostra qualitat professional.

Mails, cartes, informes, documentació interna, històries clíniques,
presentacions… La comunicació escrita és a tot arreu,
en paper o en pantalla. Ho hem de fer bé! No podem errar!

Com comunicar exactament el que volem dir sense que se’ns interpreti malament?
Com sintetitzar la idea que volem comunicar perquè els nostres interlocutors
no es perdin en detalls inútils?
Com redactar una ponència que capti l’atenció del públic assistent ?
Com transmetre un determinat missatge en funció de la persona a la que ens dirigim?

La resposta a totes aquestes preguntes és aprendre a redactar bé i
a argumentar de forma coherent.

*LA METODOLOGIA

Introduim cada sessió amb una breu explicació teòrica.
La part pràctica és la més important i correspon als exercicis
d’aplicació directa de cada punt de la teoria que hauran de
realitzar els propis alumnes a cada sessió.

*EL PROGRAMA DE LA FORMACIÓ

1- La forma

  • La cohesió: els connectors
  • La puntuació
  • Els e-mails

2- La comunicació

  • El tema: de què volem parlar
  • L’objectiu: què volem aconseguir amb el nostre escrit
  • El destinatari: a qui va dirigit l’escrit
  • Com arribar al destinatari de forma empàtica

3- La tècnica

  • La coherència: el brainstorming i l’ordenació lògica de les idees
  • El redactat: el cos del redactat, la introducció, la conclusió
  • Tècniques per desbloquejar el pensament

Curs de 6 sessions, a raó de dues hores per sessió.
Nombre d’alumnes: de 15 a 20 per curs.

Un cop acabat el curs, oferim la possibilitat d’un support personalitzat
(correcció d’estil de conferències, presentacions, redactat d’argumentaris, cartes…)

Escriptura Eficaç

Per organitzar aquest curs
podeu contactar amb nosaltres per e-mail 

zeneida.sarda@gmail.com
o per telèfon al +34 699 455 946