Història

PERFIL

Des de 1998

 • ampliant la disponibilitat mental.
 • desvetllant la perspicàcia i l’esperit observador.
 • estimulant la curiositat intel·lectual i la capacitat d’innovació.
 • afavorint l’oposició lúdica.
 • refermant el rigor intel·lectual.
 • capacitant per a la planificació i l’estratègia.

Tres camps en acció:

 • intel·lectual: augment de les habilitats tècniques d’expressió.
 • emocional: descàrrega tensional, disminució de l’estrès laboral.
 • psicològic: augment de l’autoestima, enfortiment de
 la seguretat personal.

_____________________________________________________________________

CRONOLOGIA

Des de 2015
La Lectura Vertical entra a formar part dels cursos que ofereix la Universitat
de Barcelona. Àrea de Formació Complementària.

2014
Introduïm la Lectura Vertical en el Centre Penitenciari Brians 2.

Des de 2013
Lectura Vertical s’incorpora al programa de l’Escola d’Estiu del
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

2011
La Lectura Vertical s’inscriu a l’oferta dels Cursos d’Extensió Universitària i dels Cursos d’Actualització Professional de la Facultat BlanquernaUniversitat Ramon Llull.

2010

La Lectura Vertical s’integra, com assignatura obligatòria, al Màster en Psicoteràpia de Grup de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2009

Zeneida Sardà exerceix com a docent al programa del Màster en Intel.ligència Emocional a les Organitzacions de la Universitat de Barcelona

La Lectura Vertical s’incorpora al projecte de la FEM
(Fundació per a l’Educació Emocional)

2008
Com a culminació d’un període de 10 anys d’experiència, millora i 
resultats positius, la Lectura Vertical s’integra en la nova aposta estratègica
 dARC  advocats & consultors, juntament amb MONTANER & A, amb el
Projecte LEVEL, una formació in-company per a les habilitats directives i
de comandament del sector salut.

Conferència teòrico-pràctica sobre la tècnica de la Lectura Vertical, realitzada al Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, per a professionals de la docència i dins l’àmbit del curs “Com fer coses amb paraules” dirigit per Alfons Garrigós, filòsof i professor de secundària.

2005
Inici dels cursos de Lectura Vertical a lHospital General de Granollers. 
Des d’aleshores i donat l’èxit de resultats i de valoració per part dels 
participants i de la direcció de RRHH, s’han anat realitzant cursos a metges, 
infermeres i comandaments de l’àmbit de la salut.

2004
Publicació del llibre La Lectura Vertical, de Zeneida Sardà. Editorial Pòrtic.

Des de 2000

Ampliació dels cursos a altres empreses de serveis (Cdirect, COFIDIS…) 
i a
directius de màrqueting directe, publicistes…
La valoració dels cursos és sempre positiva.

1998

Primers cursos a l’empresa VENCA, filial del Grup
 Internacional Trois Suisses.
S’inicien com experiència innovadora a l’empresa.

S’assoleix amb gran èxit l’objectiu:
augmentar la capacitat d’expressió oral i escrita
dels 
participants.

Apareixen beneficis de caràcter emocional i psicològic

 • augment de l’autoestima
 • descàrrega tensional que repercuteix positivament
  en
 la disminució de l’estrès laboral.
 • millora del clima laboral i resolució de conflictes.

Davant de l’èxit dels resultats obtinguts, s’estenen els cursos a més grups,
primer del mateix departament inicial i, posteriorment, d’altres departaments.