Objectius

skyscraper

 

EXPLICITACIÓ DELS OBJECTIUS:

La consecussió dels objectius comporta l’adquisició de les
habilitats intel·lectuals i  emocionals necessàries i
indispensables que ha de tenir tot responsable d’equip.

 OBJECTIUS A NIVELL PSICOLÒGIC

 • Descarregar la tensió mental i disminuir l’estrès laboral.

La tècnica de la Lectura Vertical permet el buidatge dels pensaments
obsessius o preocupants i allibera de tensions i estrès.

 •  Atenuar la sensació de rutina o monotonia en el treball.

La participació activa genera l’alliberament de la sensació de rutina i
monotonia que comporta inevitablement el treball del dia a dia.

 •  Augmentar la força psicològica.

La força psicològica permet la presa de decisions clares i eficaces.
Es transmet, genera confiança i seguretat en els altres.

 •  Crear distensió i bon humor.

Sempre s’ha aconseguit crear en els cursos un clima favorable a la
distensió i s’han generat moments de veritables explosions de riure
terapèutiques.

 • Potenciar l’assertivitat.


OBJECTIUS DES DEL PUNT DE VISTA DE LA GESTIÓ EMOCIONAL

Els objectius que s’aconsegueixen a nivell individual tenen una clara
repercussió a nivell de la comunicació empàtica interpersonal.

 • Augmentar el nivell d’autocontrol.

Es tracta d’una qualitat important ja que permet mantenir unes relacions
interpersonals emocionalment estables (no hi ha alts i baixos).
La regularitat emocional es transmet als demés i infon tranquil·litat
d’ànim i benestar als col·laboradors.

 •  Consolidar l’autoestima.

Una part considerable de problemes emocionals comporta una
disminució de l’autoestima. Consolidar o recuperar aquesta autoestima és
fonamental. El directiu amb una forta autoestima no té por d’estimular la
capacitat d’innovació dels seus col·laboradors. Això produeix sentiments
positius cap al directiu alhora que desperta una barreja de respecte,
admiració i entusiasme cap a la seva personalitat que esdevé molt
atractiva per a tothom.

 •  Alliberar-se de la “careta social” la qual cosa implica un
  descobriment i una acceptació del propi “jo”.

La persona que aconsegueix alliberar-se de la seva “careta social” es
torna més sensible als sentiments dels demés. Està emocionalment
preparada per afrontar els conflictes de les persones que la rodegen, ja
siguin companys de treball o subordinats.

 • Augmentar el sentiment de pertinença.


OBJECTIUS A NIVELL INTEL.LECTUAL

 • Aconseguir una comunicació estructurada

Parlar sense un guió mental previ ben estructurat i sense una idea clara
del que es vol expressar comporta una falta de comprensió entre
els 
interlocutors. Això repercuteix inevitablement tant en el treball que no
es realitza com s’esperava, com en les relacions interpersonals on caben
males interpretacions i susceptibilitats.

 •  Dominar el llenguatge:

El treball actiu i continuat que es realitza en un curs de Lectura Vertical
facilita el domini del llenguatge. Això augmenta la capacitat d’expressió,
tant a nivell oral com escrit. A la vegada, augmenta la capacitat d’elaborar
conceptes i la capacitat de síntesi, dues qualitats indispensables per a tot
directiu que vulgui motivar equips, solucionar conflictes, dinamitzar
una reunió o delegar amb encert.

 •  Gestionar el temps:

L’augment de la capacitat d’expressió a través del domini del llenguatge,
l’habilitat que s’adquireix de centrar les idees i de sintetitzar els punts de
vista és la millor manera de gestionar el temps que habitualment es perd
divagant amb arguments vagues i poc substanciosos.