Com funciona

rubik4

AQUEST CURS ÉS EMINENTMENT PRÀCTIC I PARTICIPATIU

Es desenvolupa com un joc de descoberta estimulant.

A través del treball mental realitzat amb uns textos curts i diferents per a cada sessió, s’incideix en aspectes emocionals, psicològics i intel·lectuals
de la personalitat dels participants.

Emocionals: La recerca del mateix objectiu feta en comú, en petits grups, allibera de la “careta” social o professional, i afavoreix l’expressió espontània dels participants, creant una sintonia de grup (comunicació empàtica) alhora que facilita el coneixement interpersonal.

Psicològics: l’esforç de concentració que s’inverteix en els exercicis mentals efectuats amb la Lectura Vertical, té una funció antiestrès pels participants sotmesos a treballs directius de responsabilitat i una funció estimulant i motivadora per aquells participants que exerceixen treballs rutinaris i monòtons.

Intel.lectuals: el treball amb el llenguatge així com la resolució del “conflicte-text” amb un esquema sintètic, ajuda a estructurar la ment i a millorar l’expressió escrita.

El grup: Aquest mètode, assequible a tothom, permet incloure, en un mateix grup, diferents categories professionals o laborals, eliminant barreres que dificulten les relacions interpersonals. L’èxit ve donat per la col.laboració i per l’escolta activa entre les diferents persones que formen el grup.

La creativitat: La resolució final del text posa en joc i estimula la capacitat creativa. És el resultat de la suma: “observació + iniciativa + imaginació“.El curs té lloc a la pròpia empresa i sempre dins de l’horari laboral.
Es realitza en petits grups. El nombre ideal de participants és entre 10 i 12 persones
però podem adaptar-nos a les necessitats de cada organització.
Les sessions són de dues hores. El treball és progressiu i s’estén
a un total de
8 sessions.

Podem modificar la durada del curs en funció de la disponibilitat dels participants.

Per organitzar aquesta formació a la vostra empresa
contacteu amb nosaltres per e-mail 
zeneida.sarda@gmail.com o
per telèfon al +34 699 455 946 (Barcelona).