Beneficis

Joined Hands

GUANYS PER A L’EMPRESA:

Posar en marxa un curs de Lectura Vertical en una empresa és garantia
d’un canvi personal positiu dels participants al curs. Augmenta la seguretat
personal i s’adquireixen habilitats tècniques d’expressió:

 • augment de la comunicació empàtica
 • augment de la comunicació estructurada

El resultat és un augment significatiu del rendiment laboral i,
per tant, un augment de la competitivitat.

El curs, per les seves especials característiques, comporta l’aparició
de bon humor entre els participants. S’entra en un cercle positiu
que es retroalimenta:


GUANYS PROFESSIONALS:

 • Permet gestionar millor el temps a les reunions de treball pel fet
  de
 saber centrar i sintetitzar les idees
 • Augmenta la capacitat d’expressió, la qual cosa facilita la
  comunicació interpersonal.
 • Disminueix l’estrès laboral.
 • Millora l’entesa en el treball
 • Augmenta la motivació: acceptació de més responsabilitats, ganes
  de demostrar la pròpia eficàcia.

GUANYS PERSONALS:

 • Agilitza la capacitat d’expressió
 • Ensenya a elaborar conceptes clars i a sintetitzar les idees
 • Augmenta la seguretat personal
 • Dinamitza la capacitat d’innovació a l’empresa
 • Afavoreix la relaxació mental
 • Aporta un creixement personal
 • Facilita la capacitat d’adaptació al canvi
 • Estimula la intel.ligència emocional