Principis

post-it

PRINCIPIS:

  • El mecanisme mental que fa possible la lectura indueix al buidatge de
    pensaments obsessius o preocupants.
  • El domini del pensament és la forma més sòlida de fer front a l’estrès.
  • La Lectura Vertical desenvolupa la intel.ligència emocional i facilita la penentració
    cap a la pròpia interioritat.
  • Conèixer millor la pròpia subjectivitat comporta un augment de la seguretat
    personal.