Per què?

                                      Bergson2                  
EL PLAER DE LA LECTURA

Amb la tècnica de la Lectura Vertical no es treballen les formes gramaticals ni les estructures sintàctiques
sinó la manera com l’escriptor materialitza una imatge, una idea, una psicologia a través de les paraules.

És una forma dinàmica d’aproximació al fet creatiu que es desenvolupa com un “joc” literari.
Prendre consciència del procés creatiu i entendre’l crea una forta empatia amb el fet literari i
desvetlla i estimula el plaer de llegir.

EL GUST PER L’ESCRIPTURA

La Lectura Vertical és una forma d’aprenentatge de l’escriptura.
Amb el treball que es realitza s’aprèn a

  • conèixer el valor de les paraules
  • “teixir” un text literari
  • entendre la “funció poètica” del llenguatge

Descobrir com la literatura aconsegueix sacsejar l’emotivitat del lector genera en aquest el desig d’escriure.